ISLAM – EDUKASI – BUDAYA – INDONESIA

Kebenaran hanya cantik, bila bersanding dengan kerendahan hati. Kebaikan hanya manis, jika dibersamai ketulusan jiwa”

–Salim A. Fillah