Kajian Inspirasi Muslimah
9. Oktober 2016
0

Pada hari Kamis, 15 September 2016 telah terlaksana kegiatan Kajian Inspirasi Muslimah di Masjid Indonesia Frankfurt. Kegiatan dibuka pada pukul 15.00 CET oleh saudari Bena Maharani dan dilanjutkan dengan pemaparan materi dari Prof. Dr. Berna Elya, M.Si, Apt, seorang dosen Farmasi di Universitas Indonesia.

Dengan meluangkan waktunya sebelum kembali ke Tanah Air, Prof. Dr. Berna, yang juga mewhatsapp-image-2016-10-09-at-20-40-04rupakan seorang ibu dari delapan orang anak, berbagi dan berdiskusi bersama muslimah di daerah Frankfurt dan sekitarnya tentang besarnya peranan Shahabiyah dalam membantu perjuangan dakwah Rasulullah saw. Seperti peranan Ummirul Mukminin Khadijah binti Khuwailid ra., yang memberikan seluruh perhatian dan hartanya untuk menyebarkan risalah Islam pada masa permulaannya. Atau Nusaibah binti Kaab ra., shahabiyah pemegang julukan perisai Rasulullah saw. yang turut mengangkat senjata dalam banyak peperangan, termasuk dalam Perang Uhud, Perang Khaibar, Perang Hunain dan Perang Yamamah. Yang darinya kita belajar, bahwa setiap wanita boleh berkiprah dan peranannya sangatlah diperlukan.

Selain itu, narasumber juga memaparkan tentang tiga peranan utama seorang muslimah. Sebagai madrasah untuk anak-anaknya, penebar manfaat bagi oranglain dan mengajak kepada kebaikan dunia dan akhirat. Juga kiat-kiat untuk dapat menyempuranakan peranan muslimah dalam setiap bidang kehidupan. Yang perlu diawali dengan disiplin dalam diri, profesionalitas, danwhatsapp-image-2016-10-09-at-20-40-04-1 ketekunan dalam bidang yang diminati.

Tak lupa untuk selalu menjadi pribadi yang seimbang dalam aspek ruhiyah, aqliyah dan jasadiyah, dan mengkomunikasikan seti
ap keputusan yang akan diambil dengan orangtua ataupun suami. Karena sebesar apapun peranan yang akan diambil oleh seorang wanita, tetaplah perlu sejalan dan tidak berbenturan dengan izin dari orangtua ataupun suami, sebagaimana hakikatnya Allah telah menciptakan kaum adam sebagai pemimpin atas kaum hawa.

Dengan berakhirnya kegiatan ini, para peserta mendapat banyak ilmu dan semangat baru untuk selalu berusaha menyempurnakan setiap peranannya, menjadi muslimah yang selalu dapat berkarya dan menjadi ahli dalam bidang apapun yang ditekuni tanpa menyampingkan peranan utamanya dalam keluarga dan dalam perjuangan dakwah islamiyah. (sm)

Tinggalkan Balasan