Pengajian Bulanan dilaksanakan setiap hari SAbtu atau Ahad pada pekan kedua setiap bulannya.

Selama pandemi diadakan secara online.